Jak skutecznie chronić wzór użytkowy?
Usługi

Jak skutecznie chronić wzór użytkowy?

Osoby tworzące wzory użytkowe coraz częściej stawiają sobie pytanie o to, jak chronione są ich prawa. Okazuje się, że poziom wsparcia nie jest wcale mały, choć ochrona nie przysługuje, niestety, automatycznie i nie wynika jedynie z faktu stworzenia takiego wzroku. Jak zastrzec wzór użytkowy i kto ma do tego prawo?

Kto może zastrzec wzór użytkowy?

Prawo ochronne na wzór użytkowy jest rozwiązaniem stworzonym z myślą o tym, aby zadbać o interesy jego twórcy. Jeśli więc wzór jest plonem pracy więcej niż jednej osoby, uprawnienie to również przysługuje wspólnie. Sytuacja zaczyna się komplikować wtedy, gdy wzór użytkowy powstał w ramach obowiązków, jakie wynikają z realizacji umowy cywilnoprawnej lub ze stosunku pracy. W takim przypadku zwykle prawo do zastrzeżenia wzoru użytkowego ma zamawiający (pracodawca), choć strony mogą też zdecydować inaczej. Częstą praktyką jest w tym kontekście również umowa lojalnościowa.

Jak zgłaszać wzory?

Ochrona wzoru użytkowego jest zapewniana przez Urząd Patentowy RP. Może ona obejmować maksymalnie 10 lat. Zgłoszenie wzoru użytkowego wymaga jednak skompletowania szeregu dokumentów. Na pierwszy plan wysuwa się stosowne podanie, konieczne jest jednak również załączenie opisu wzoru, a także strzeżenia lub zastrzeżeń ochronnych. Lista dokumentów nie zamyka się w tym momencie. Jeśli zgłaszający uważa, że należy dołączyć także rysunki, oświadczenia i inne akta, ma do tego prawo. Wniosek nie musi być przy tym wcale złożony przez twórcę wzoru. W takim przypadku konieczne jest jednak jego wskazanie oraz zawarcie w odpowiedniej dokumentacji podstawy prawa do tego, aby uzyskać prawo ochronne w jego imieniu.