Ochrona wzoru użytkowego w praktyce
Usługi

Ochrona wzoru użytkowego w praktyce

Wzór użytkowy jest definiowany jako rozwiązanie mające techniczny charakter odnoszące się zarówno do kształtu i budowy, jak i zestawienia przedmiotu mającego trwałą postać. Wzory użytkowe muszą odnosić się do przedmiotu materialnego określonego cechami technicznymi. Oryginalność takiego rozwiązania sprawia, że prawo ochronne na wzór użytkowy również nie jest jeszcze rozpropagowane. Na szczęście, nie trzeba wcale wkładać dużego wysiłku w to, by doprowadzić do zmiany takiego stanu rzeczy.

Jak wygląda ochrona wzoru użytkowego

Osoby zastanawiające się nad tym, jak zastrzec wzór użytkowy muszą pamiętać o tym, że uzyskanie prawa ochronnego jest możliwe dzięki decyzji administracyjnej. Wydaje ją Urząd Patentowy RP, warto przy tym pamiętać, że maksymalny czas trwania ochrony wzoru użytkowego wynosi dziesięć lat. Wzór użytkowy można chronić samodzielnie, wiele osób obawia się jednak formalności, z jakimi wiąże się to przedsięwzięcie. Nic więc dziwnego, że umowa lojalnościowa jest często nadzorowana przez jedną z kancelarii.

Przebieg współpracy z kancelarią

Kancelaria, do której zgłasza się osoba chcąca zastrzec wzór użytkowy jest miejscem, w którym szybko można dowiedzieć się o tym, jakie wymogi formalne muszą zostać spełnione w takim przypadku. To zresztą pracownicy tego podmiotu odpowiadają nie tylko za przygotowanie wniosku, ale i pozostałych dokumentów. Kancelaria zgłasza też wzory użytkowe, a następnie monitoruje sprawę aż do momentu, w którym Urząd Patentowy wyda odpowiednią decyzję. Wizyta w kancelarii może okazać się też znakomitą okazją do tego, aby dowiedzieć się więcej o samej specyfice wzoru użytkowego. Pozwala też na lepsze zabezpieczenie swoich praw w kontakcie z innymi podmiotami.