Ochrona wzoru użytkowego i jego zalety
Usługi

Ochrona wzoru użytkowego i jego zalety

Osoby opracowujące wzory użytkowe często trwają w przekonaniu, że ich ciężka praca nie może być chroniona prawnie. To właśnie dlatego zwykle współpracują z większymi podmiotami mając nadzieję, że umowa lojalnościowa wzór użytkowy będzie najlepszą gwarancją ich praw. Tymczasem okazuje się, że zagadnienie jest bardziej złożone. Co przy tym warte podkreślenia, mylą się osoby przekonane o tym, że twórca wzoru użytkowego znajduje się na straconej pozycji.

Jak chronić wzór użytkowy?

Prawo ochronne na wzór użytkowy przewiduje możliwość jego rejestracji. Dziś jest to najpopularniejszy sposób chronienia tego, co uznaje się za własność przemysłową. Zastrzeżenie wzoru użytkowego jest możliwe na maksymalnie 10 lat, a decyzję w tym zakresie wydaje Urząd Patentowy RP. Osoby zastanawiające się nad tym, jak zastrzec wzór użytkowy, mogą samodzielnie zadbać o wszelkie formalności związane z tym przedsięwzięciem. Warto jednak pamiętać, że mogą liczyć także na pomoc z zewnątrz. Nie brakuje kancelarii nie tylko informujących szczegółowo, jak zastrzec wzór użytkowy, ale również pomagających w przebrnięciu przez procedury związane z tą czynnością.

Dlaczego warto chronić wzory użytkowe?

Ochrona wzoru użytkowego pociąga za sobą szereg korzyści. Najważniejsza wiąże się z tym, że można na nim zarabiać. Warto jednak pamiętać o tym, że zastrzegając wzór jesteśmy chronieni również przed jego niezgodnym z prawem wykorzystaniem. Nasza pozycja przy dochodzeniu praw jest znacznie silniejsza. Niejednokrotnie zresztą już sam fakt zastrzeżenia wzoru użytkowego zniechęca amatorów cudzej własności przed jego kopiowaniem. Choć więc czynność ta generuje określone koszty, w ogólnym rozrachunku jest nam w stanie zagwarantować bardzo duże zyski.